• بخشهای خبری
  • هوا پاک است

   مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید نیتروژن بر غلظت سایر آلاینده ها ...
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

   هوای مشهد قابل قبول است

   مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منو اکسید کربن بر غلظت سایر آلاینده ها ...
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

   هوای مشهد قابل قبول است

   مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت ...
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

   هوا پاک است

   مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آنست که به غیر از آلاینده ذرات معلق و منو اکسید کربن از غلظت سایر ...
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

   هوا مشهد پاک است

   مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت ...
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۰

   هوای مشهد قابل قبول است

   مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده منو اکسید کربن از غلظت سایر آلاینده ها ...
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۹

   هوای مشهد قابل قبول است

   مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت ...
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۸

   هوای مشهد قابل قبول است

   مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت ...
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۷

   هوای مشهد ناسالم است

   مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت ...
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۵

   کیفیت هوای شهر مشهد در شرایط قابل قبول قرار دارد

   مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غبر از آلاینده ازن و ذرات معلق ازغلظت سایر آلاینده ها ...
   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مدیریت روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بوده و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد .